Site Overlay

Projekt „Comiesięcznych spotkań integracyjnych”

Od dnia 3 stycznia 2023 r. rozpoczął się projekt przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) .
Projekt „Comiesięcznych spotkań integracyjnych” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Ukrainy.
W ramach tego projektu, który skierowany jest do uchodźców z Ukrainy i innych narodowości , odbędą się spotkania integracyjne dla dzieci, kobiet oraz rodzin.
Zapraszamy na spotkania.