Site Overlay

Partnerzy

Fundacja Tradycja i Przyszłość

W związku z bezprecedensowym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, udzielenie pomocy bezbronnym cywilom jak i walczącym o ich bezpieczeństwo żołnierzom staje się naszym moralnym obowiązkiem.
W zbrodniczo bombardowanych ukraińskich miastach giną niewinni ludzie a na froncie żołnierze broniący swojej ojczyzny.
Rosyjskie ataki niszczą ukraińską infrastrukturę w tym szpitalną. Tysiące cywilów, kobiet i dzieci pozbawionych jest podstawowej opieki zdrowotnej. Napływające zza wschodniej granicy informacje o zbrodniczych działaniach wojsk rosyjskich, wzbudzają potrzebę działania i niesienia pomocy potrzebującym.
Wsparcie pokrzywdzonym w wyniku wojny winno być udzielane zarówno tym którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i znajdują się obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i tym którzy pozostali w Ukrainie.
Wzrastające, w związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym, potrzeby obywateli Ukrainy w zakresie zabezpieczenia pomocy medycznej wymagają pilnego wsparcia międzynarodowego.
Wiele ukraińskich szpitali i punktów zapewniających podstawową opiekę zdrowotną zostało w wyniku działań wojennych całkowicie zniszczonych, dlatego istnieje realna potrzeba zorganizowania na terytorium Ukrainy przenośnych szpitali polowych, aby zarówno żołnierze jak i zwykli mieszkańcy – osoby starsze, kobiety i dzieci otrzymali dostęp do pomocy, której tak bardzo potrzebują.
Na całym wolnym świecie, wyznającym demokratyczne wartości, ciąży moralny obowiązek udzielenia wsparcia cierpiącej ludności cywilnej i oddającym za nich swoje życie żołnierzom.
W poczuciu tego obowiązku, który spoczywa także na działających na terytorium Rzeczpospolitej Polski organizacjach pozarządowych Fundacja Rozwoju Ukrainy oraz Fundacja Tradycja i Przyszłość postanowiły zawrzeć porozumienie o współpracy w ramach realizacji celu jakim jest udzielenie wsparcia organizacjom rządowym i pozarządowym a także obywatelom Ukrainy w zapewnieniu podstawowej opieki medycznej dla żołnierzy i ludności cywilnej znajdującej się na terenach objętych działaniami wojennymi.

FIXITM.B.Edukacja
LAMBERT DEFENDER SP. Z O.O.